Působení

Působení

Ideální frekvenční rozsah se pro roztoče Varroa nachází mezi 14 000 a 15 000 Hz při intenzitě 90 dB. Roztoči jsou extrémně rušeni při příjmu potravy, takže dospělí roztoči hynou asi během 10–20 dnů. Zvuk rovněž působí v plodu, mladí roztoči odumírají v zárodečných buňkách během jednoho dne a dospělí roztoči v plodu jsou natolik poškozeni, že se nemohou množit. 

Die Revoltution in der Varroamilben-Bekämpfung mit Ultraschall!

Na grafu je znázorněno ošetření 5 včelstev zahájené 10. 4. 2016. Úmrtnost před ošetřením byla 12–18 roztočů Varroa denně. Během ošetření pak mezi 87 a 109 roztoči denně po dobu 20 dnů. Poté byl stav téměř bez roztočů…

V dalším grafu je znázorněno ošetření, které bylo provedeno v Berlíně.

Při srovnání průměrného úbytku roztočů před ošetřením a během něj lze velmi zřetelně pozorovat účinek!

(Ošetřeno bylo malé včelstvo s odhadovanou populací 90 roztočů Varroa. Po dokončení ošetření bylo pomocí kyseliny šťavelové zjišťováno zbytkové napadení.)

Výsledek v číslech:

74 uhynulých roztočů během ošetřování.
10 uhynulých roztočů po zbavení zbytků roztočů pomocí kyseliny šťavelové ke kontrole.
V tomto případě se účinnost pohybovala kolem 87.

Revolution in fighting the Varroa mites using ultrasound!