Novinky

Novinky

Unabhängige Testergebnisse von Imker Oliver Smith aus Neuseeland

Varroa mite counts in Beehive 198

Date

Day

Time

 

 

Mite count

Collection period (hours)

Mites per hour

11.08.17

Sugar Shake Test – 250ml of bees

60

16.08.2017

 

5.00pm

Fitted collection tray.

Checked hive. Lots DWV. Some sacbrood, half moon & chalkbrood. 7 frames bees

17.08.2017

1

5.30pm

 

 

28

24,5

1,14

Added ultrasonic repeller to Technoset roof. No top feeder

18.08.2017

2

7.30pm

 

 

24

26

0,92

19.08.2017

3

7.30pm

 

 

33

24

1,38

20.08.2017

4

6.00pm

 

 

35

22,5

1,56

21.08.2017

5

5.00pm

 

 

44

23

1,91

22.08.2017

6

5.00pm

 

 

42

24

1,75

Checked hive. Lots DWV but maintaining its bees numbers. Queen laying OK

23.08.2017

7

9.00pm

 

 

81

27

3,00

24.08.2017

8

5.30pm

 

 

67

20,5

3,27

25.08.2017

9

6.00pm

 

 

54

24,5

2,20

Checked hive. Doing OK, 7,5 frames bees.Fed light syrup. Changed Battery

The 2.2A/Hr battery had got down to 9.3v

26.08.2017

10

4.30pm

 

 

62

22,5

2,76

27.08.2017

11

6.00pm

 

 

110

25,5

4,31

28.08.2017

12

6.00pm

 

 

62

24

2,58

29.08.2017

13

6.00pm

 

 

64

24

2,67

30.08.2017

14

9.30pm

 

 

61

27,5

2,22

Noticed repeller not working. Brushed Mineral Oil around edges of tray.

31.08.2017 Checked hive. Repeller had dropped onto frames. Replaced battery.

Bees looking good. The 2.2A/Hr battery had got down to 12.3v

31.08.2017

15

5.30pm

 

 

60

20

3,00

01.09.2017

16

4.30pm

 

 

41

23

1,78

02.09.2017

Repeller had dropped onto the frames. Secured to roof with bracket.

02.09.2017

17

4.00pm

 

 

75

23,5

3,19

03.09.2017

18

5.30pm

 

 

85

25,5

3,33

04.09.2017

19

5.00pm

 

 

67

23,5

2,85

05.09.2017

20

4.3pm

 

 

81

23,5

3,45

06.09.2017

21

10.30pm

Sugar Shake Test – 250m

36

 

06.09.2017

Replaced battery, was down to 12.25v. Fed 3 litres light syrup.

06.09.2017

21

4.30pm

 

 

70

24

2,92

07.09.2017

22

5.30

 

 

121

25

4,84

08.09.2017

23

8.30pm

 

 

126

27

4,67

09.09.2017

24

5.30

 

 

94

21

4,48

10.09.2017

25

6.00pm

 

 

191

24,5

7,80

11.09.2017

Checked hive. Had no sacbrood, half moon & chalkbrood. A few bees

with DWV but most all good. Had a queen cell with an egg. 8 frames bees. Fed.

11.09.2017

26

5.00pm

 

 

134

23

5,83

12.09.2017

27

6.00pm

 

 

142

25

5,68

13.09.2017

28

5.00pm

 

 

98

23

4,26

14.09.2017

29

6.00pm

 

 

158

25

6,32

15.09.2017

30

5.30pm

 

 

101

23,5

4,30

16.09.2017

31

5.30pm

 

 

92

24

3,83

17.09.2017

32

5.30

 

 

77

24

3,21

18.09.2017

33

5.00pm

 

 

152

23,5

6,47

19.09.2017

34

2.30pm

Sugar Shake Test – 250ml

11

 

19.09.2017

34

Changed battery. Was still at 12.2v.

19.09.2017

34

5.30pm

 

 

127

24,5

5,18

20.09.2017

35

8.30pm

 

 

128

27

4,74

21.09.2017

36

5.30pm

 

 

137

21

6,52

22.09.2017

37

4.00pm

 

 

172

22,5

7,64

22.09.2017

37

Check hive. 8.5 frames bees. Lots of Varroa in Drone cells.

23.09.2017

38

6.00pm

 

 

188

26

7,23

23.09.2017

38

Adjust clocks for Daylight Saving time.

24.09.2017

39

6.00pm

 

 

220

23

9,57

25.09.2017

40

4.30pm

 

 

160

22,5

7,11

26.09.2017

41

 

 

 

 

 

 

27.09.2017

42

 

 

 

 

 

 

28.09.2017

43

 

 

 

 

 

 

29.09.2017

44

 

 

 

 

 

 

30.09.2017

45

 

 

 

 

 

 

01.10.2017

46

 

 

 

 

 

 

02.10.2017

47

 

 

 

 

 

 

03.10.2017

48

 

 

 

 

 

 

04.10.2017

49

 

 

 

 

 

 

05.10.2017

50

 

 

 

 

 

 

Bewertung durch Imkermeister Rainer Krüger:

Diese Ergebnisse decken sich auch mit den anderen Testergebnissen

 

3864 Milben gefallen (ohne Milben aus Test) 107 Milben

Im Zuckertest zu Beginn 60 Milben

Nach 34 Tagen 11 Milben

Ergibt einen Wirkungsgrad von 88,40%

 

Lebende Varroa (alte Milben) in der Brut ist normal, da diese in der Brut in einem geschützten Raum sind.

Wir haben ca. 55 Dezibel Schall in der Zelle, was für die weiße Milbe ausreichend ist.

Sie sterben ab und die Vermehrung ist unterbrochen.

Für die Alt-Varroa reicht dies nicht aus. Die Alt-Varroa benötigt min. 80 Dezibel Schalldruck.

Dann stirbt sie nach 5-10 Tagen.

Da die Alt-Milbe 3-4mal (selten 5mals) immer wieder in eine neue Zelle kann, muss das Varroa-Sound-Gerät 40-45 Tage auf dem Volk verbleiben. Das ergibt einen Wirkungsgrad von ca. 85-95%, je nach Bienendichte.

Bei zu viel Restmilben, das Varroa-Sound-Gerät ein zweites mal aufbringen.

Das erhöht den gesamten Wirkungsgrad auf ca. 95%.

 

Mit freundlichen Grüßen

Imkermeister Rainer Krüger

 

Review by beekeeper Rainer Krüger:

These results are also consistent with the other test results

 

3864 mites fallen (without mites from the test) 107 mites

In the sugar Test at the beginning 60 mites

After 34 days 11 mites

Given an efficiency of 88.40%

 

Living Varroa (old mites) in the brood is normal as there are present in the brood in one protected space.

We have about 55 decibels sound in the cell, which is sufficient for the white mite.

These die and multiplication is interrupted.

This is not enough for the Old-Varroa. The Old-Varroa needs min. 80 decibels sound pressure. Then it dies after 5-10 days.

Since the old mite can 3-4 times (rarely 5 times) again and again into a new cell, that must Varroa-Sound-Device 40-45 days remain on the hive. This results in an efficiency of about 85-95% depending on the density of the bee.

In the residual mites are too much, apply the Varroa-Sound-Device a second time.

This increases the overall efficiency to approx. 95%.

 

Best regards

Beekeeper Rainer Krüger

 


 

28.07.2017

Výsledky testů

 

Sám mám velký včelařský provoz s asi 1 000 včelstvy na Sardinii a v Německu a napadlo mě využít vlastní frekvenci organismů ve spojení s vysokofrekvenčním zvukem. V dubnu 2014 jsme zahájili zkoumání frekvence, na kterou reagují včely a roztoči. Musel jsem tedy vypátrat, na jaké rozdílné zvukové frekvence reagují včely a roztoči. Pro včely není tento způsob naprosto nijak škodlivý – nepůsobí na plod a matku ani na chování včel.

 

Za tím účelem jsme včely umístili do vitríny a vystavovali je účinkům zvuku o rozdílných frekvencích. Spolupracovníci seděli před vitrínou a postupně zkoumali všechny frekvence. Přitom pozorovali chování včel i roztočů Varroa. Při svém zkoumání jsme zjistili, že včely reagují při frekvencích v rozsahu 2 000 až 8 000 Hz. Při frekvencích nad 9 000 Hz se již u včel nevyskytuje žádná reakce. Roztoči reagují při frekvencích v rozsahu 12 000 až 17 000 Hz. Ideální frekvence se pohybuje v rozsahu 14 000 až 15 000 Hz. Dále jsme zjistili, že rozhodující význam má tvar vlny. Vlna, jejíž průběh má obdélníkový tvar, má oproti sinusové vlně podstatně intenzivnější účinek. Během fáze rozmnožování roztočů potřebujeme akustický tlak v rozsahu 35–40 decibelů; mladí roztoči (bílí roztoči) pak kynou v průběhu 2 dnů (množení je přerušeno). Staří roztoči (dospělí jedinci) potřebují 80 decibelů a více. Tito pak odpadávali během 2–8 dnů. To znamená, že dospělí roztoči se nacházejí v chráněném prostoru i ve fázi rozmnožování, což je jedna ze skutečností, které je při ošetřování nutno brát v úvahu.

 

Přístroj se pokládá přímo na plásty, a to nad plastový rámek. Nad něj se pak umísťuje prázdný nástavek a na závěr víčko. V praxi se ošetřování provádí nejméně dvakrát ročně. Kvůli nebezpečí opakované infekce musí být ošetřována všechna včelstva ve včelnici současně. Ideální doba nastává tehdy, jestliže včelstva sedí na nejvýše dvou nástavcích, čímž je umožněno, aby akustický tlak vnikal až do nejnižšího nástavku. Stupeň účinnosti činí – při jednorázovém ošetření – v zimě asi 95 % a více, v období od února do dubna dosahuje asi 90 % a v období od července do října činí rovněž asi 90 %. Metodu je možno používat také při zesíleném náporu roztočů Varroa, ke kterému dochází v letním období, kdy jsou ještě umístěny medníky, neboť ultrazvuk medu neškodí. Úspěšnost ošetřování zde ovšem dosahuje pouze asi 70 %, neboť čím větší je vzdálenost přístroje od dolního plodového nástavku, tím slabší je výkon udávaný v decibelech. V takovém případě se doporučuje použít ozvučovací přístroj (po opětovném nabití baterie) ihned podruhé. Pak je možno dosahovat celkového stupně účinnosti činícího +/- 95 %. Kromě toho je důležité, aby vždy byla ošetřována všechna včelstva v jednotlivých včelnicích. Každé včelstvo tedy potřebuje vlastní přístroj. Ošetřuje-li se několik včelnic, je možno používat jeden přístroj pro dvě včelnice.

 

V přístroji je integrována dobíjecí suchá baterie. Jedno nabití akumulátoru postačuje pro celou dobu trvání ošetřování, která činí 40 dnů.

 

V říjnu 2016 byly všechny řady pokusů a testy vzorků dokončeny a náš přístroj Varroa-Killer- Sound byl připraven k sériové výrobě a přihlášen k patentování. Od listopadu/prosince V roce 2016 byly mnou, velkovčelařem H. J. Morhartem z Bad Hindelangu a zdravotním pověřencem panem Dörlerem ze spolkové země Vorarlbersko prováděny nezávisle na sobě řady testů za použití přístroje Varroa-Killer-Sound, a to v zimním období (prosinec/leden). U všech skupin byly výsledky identické. Včely zůstávaly nerušeně a naprosto klidně sedět v zimním hroznu pod ozvučovacím přístrojem a nevykazovaly zvýšenou spotřebu krmiva (rovněž nedocházelo k přemístění sezení včel).

 

Výsledky dosažené panem Dörlerem, zdravotním pověřencem ze spolkové země Vorarlbersko:

 

Četnosti výskytu roztoče Varroa

Ošetřování pomocí metody Varroa-Killer-Sound

Den

 

Včelstvo 1

 

Včelstvo 2

 

Včelstvo 3

 

Včelstvo 4

 

Včelstvo 5

 

Včelstvo 6

 

Včelstvo 7

 

Včelstvo 8

 

Včelstvo 9

 

Včelstvo 10

-1

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

-2

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Součet

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

2

1

2

0

0

0

1

0

0

2

0

3

0

1

0

0

0

0

1

1

3

0

4

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

5

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

7

0

1

0

0

0

0

0

3

1

0

8

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

10

0

0

5

0

6

1

2

2

3

2

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

14

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

15

0

0

2

0

2

0

1

0

1

0

16

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

18

0

0

0

0

2

0

3

0

0

0

19

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

20

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

21

0

0

2

0

0

0

1

0

1

0

22

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

24

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2. Součet

1

9

17

0

0

12

5

16

17

15

5

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

28

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

30

0

0

0

0

0

0

1

5

0

0

Součet 0 1 0 0 1 0 1 7 0 0

 

 

Podle údajů poskytnutých panem Dörler bylo v jeho včelstvech krátce předtím provedeno velmi dobré zimní hubení roztočů, a proto jej udivilo, že i navzdory tomu byl stále ještě dosažen tento počet odpadlých roztočů. Podle jeho názoru se v jeho včelstvech nevyskytovali téměř žádní roztoči. Obzvláštní pozornost bylo nutno věnovat včelstvu 8. S výsledkem byl velice spokojen. U včelstev také nepozoroval žádné nápadné změny.

 

 

 

Výsledky dosažené panem H. J. Morhartem, velkovčelařem v Bad Hindelangu:

 

Den

 

Včelstvo 1

 

Včelstvo 2

 

Včelstvo 3

 

Včelstvo 4

 

Včelstvo 5

 

Včelstvo 6

 

Včelstvo 7

 

Včelstvo 8

 

Včelstvo 9

 

 

Včelstvo 10

23. 12.

1

2

3

4

8

9

11

12

17

18

24. 12.

2

3

1

4

9

8

4

3

 

0

1

26. 12.

4

3

2

5

6

5

5

5

 

2

2

27. 12.

2

1

3

4

9

3

8

3

 

3

4

29. 12.

0

1

1

4

5

1

2

2

 

2

2

30. 12.

2

0

0

6

7

2

4

3

 

4

3

1. 1.

1

1

2

5

13

3

11

4

 

2

1

4. 1.

0

2

2

4

8

2

6

4

 

3

3

7. 1.

1

0

1

4

7

1

5

3

 

2

3

10. 1.

0

1

2

3

3

1

3

3

 

1

3

12. 1.

0

0

1

4

1

0

1

3

 

2

1

15. 1.

0

0

0

0

0

0

0

1

 

0

1

16. 1.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

20. 1.

0

0

0

1

2

0

0

1

 

0

0

Součet

13

14

18

48

78

35

60

47

38

42

 

 

Hubení zbylých roztočů bylo provedeno dne 20. 1. 2017 pomocí kyseliny šťavelové. K odpadnutí roztočů docházelo po celkem 4 dnech

 

Přirozené odpadávání roztočů během celkem 5 dnů před ošetřením u stejných včelstev.

 
Roztoči  Včelstvo č.
1 1
1 2
2 3
2 4
2 5
2 6
3 7
2 8
3 9
1 10

 

 

Vyšlo najevo, že hubení roztočů je velmi účinné v zimním období. Včelstva již také neměla žádný plod, díky čemuž se roztoči nemohli stahovat zpět do včelího plodu. Včely zůstávaly sedět pod ozvučovacím přístrojem v naprostém klidu.

 

 

Dne 1. 4. 2017 jsme na Sardinii použili 164 přístrojů Varroa-Killer-Sound, přičemž před použitím těchto přístrojů byla včelstva testována pomocí metody práškového cukru (ta sice není příliš přesná, dokumentuje však účinnost). Výskyt roztočů ve včelstvech činil průměrně 5–7 jedinců připadajících na každý vzorek.

 

Při odběru, který se uskutečnil ve dnech 28. a 29. dubna, byla včelstva opět testována: 122 vzorků s 0 roztoči 42 vzorků s 1–2 roztoči

 

Počáteční hodnota ze dne 1. 4. 2017

 

Ø hmotnost včel v každém včelstvu činila asi 2 kg: 50 g vzorek = 40 x Ø 6 roztočů = 240 roztočů

240 roztočů + 20% nepřesnost = 288 roztočů – začátek (bez roztočů v plodu)

 

 

Hodnota zjištěná 29. dubna 2017 – pouze vzorky s roztoči

 

Ø hmotnost včel v každém včelstvu činila asi 2 kg: 50 g vzorek = 40 x Ø 1,5 roztoče = 60 roztočů

+ 20% faktor nepřesnosti = 72 roztoče – konec

288 = 100 % zbylých roztočů = 75 % stupeň účinnosti

 

Při dvojnásobné aplikaci: 216 roztočů (1. průchod = 75% účinnost) + 54 roztočů (2. průchod = 75% účinnost)

 

 

Celkem: 270 roztočů zbytek asi 18 roztočů = 270: 2,88 = asi 94% účinnost. Vzorky ze všech včelstev celkem:

Ø hmotnost včel asi 2 kg. Počet včel v každém včelstvu

50 g vzorek = 40 x Ø 0,3 roztoče = 12 roztočů

+ 20% faktor nepřesnosti = 14,5 roztoče – konec

288 = 100 % zbylých roztočů = 95% stupeň účinnosti při jednorázové aplikaci

 

 

Kromě toho je nutno brát zřetel na skutečnost, že asi 50 % našich včel nacházejících se v úlech představují včely létavky. Roztoči Varroa, kteří následkem našeho ozvučování přestávají přijímat potravu, a tím jsou velmi oslabováni, pak v době snůšky, kdy jsou včely schopny letu, ztrácejí svoji schopnost držet se na těle včely. Je nutno vycházet z předpokladu, že přitom dochází ke ztrátě značného podílu, kterou pomocí dostupných technických měřicích prostředků nelze podchytit. Navíc je nutno mít na paměti, že během období ošetřování by se počet roztočů (bez ošetřování) ve včelstvu každý měsíc zdvojnásoboval.

 

U 30 srovnávacích včelstev, která nepodstoupila ošetřování a u kterých existovala stejná počáteční hodnota, bylo 29. dubna 2017 zjištěno 20 a 25 roztočů v každém vzorku.

 

Následné 2 testovací řady pro zjištění účinnosti:

 

Použití 10 přístrojů Varroa-Sound v lokalitě Maierhöfen v období od 23. května 2017 do 1. července 2017 (40 dnů). Přirozený denní odpad před ošetřováním zahrnoval průměrně 3–4 roztoče denně.

Včelstva se nacházela ve fázi intenzivní lesní snůšky a měla 8–10 plodových plástů. Účinek na chování včel ani na plod nebyl pozorován. Včely použité ozvučovací přístroje částečně obklopily. Toto nemělo vliv na účinnost. Včely se během doby ozvučování nacházely na 3–4 nástavcích (1 plodiště a 2–3 medníky). Dne 21. 6. 2017 byly vyměněny baterie.

Během doby trvání ozvučování byly zaznamenány tyto počty odpadlých roztočů:

 

Včelstvo č.

Roztoči odpadlí během ozvučování

Roztoči odpadlí během 5 dnů ošetřování kyselinou šťavelovou po ozvučování

Odhadovaný počet roztočů, kteří neodpadli po hubení kyselinou šťavelovou

Celkový počet roztočů

Stupeň účinnosti

1

578

304

50

932

62%

2

645

365

50

1060

61%

3

572

270

50

892

64%

4

516

264

50

830

62%

5

659

320

50

1099

60%

6

759

390

50

1029

73%

7

524

255

50

1199

44%

8

622

322

50

999

62%

9

497

264

50

811

61%

10

594

295

50

939

63%

 

 

10 srovnávacích včelstev, která nepodstoupila ošetření ozvučováním a u kterých existovala stejná počáteční hodnota. Během ošetřování kyselinou šťavelovou odpadly následující počty roztočů:

 

Vzhledem k velkému celkovému množství roztočů byly počty stanoveny s přesností +/- 50 roztočů.

 

 
Roztoči Včelstvo
1650 1
1550 2
1210 3
1580 4
1450 5
1250 6
1230 7
1350 8
1460 9
1280 10

10 1280

 

 

 

Srovnávací včelstva za stejných výchozích podmínek po uplynutí pokusného období vykazovala zbytkové zasažení roztoči v rozsahu 1 200 až 1 500 roztočů připadajících na jedno včelstvo (plus roztoči v plodu).

 

 

 

Včelař z Chiemgau zveřejnil výsledky následující řady pokusů:

 

Během 5 dnů následujících bezprostředně po použití přístroje Varroa-Sound odpadlo 23 roztočů (Ø 4,6 roztoče/den). Od 29. dubna probíhalo ozvučování. Velikost včelstva. 1 plodiště, 2 medníky

Účinky působící na včely

Během testovacího období nebyly pozorovány žádné nápadné změny v chování včel.

 

Účinky působící na roztoče

Účinky působící na roztoče byly sledovány pouze prostřednictvím diagnózy prováděné za použití podložky na dně úlu.

V prvních 3 dnech zůstávalo odpadávání roztočů nízké, poté se však pomalu den ode dne zvyšovalo. Od 4. dne byla podložka na dně úlu potřena olejem, jelikož se odpadem začali živit mravenci a další živočichové (to je také pravděpodobná příčina nulového počtu roztočů nalezených během 4. dne).

 

 

Grafik

 

Milbenabfall mit Varroa-Killer-Sound

Odpadávání roztočů dosažené pomocí metody Varroa-Killer-Sound

Keine offene Brut, nur noch Verdeckelte

Žádný otevřený plod, již pouze zavíčkovaný

Brutfreiheit

Bez plodu

Soundgerät aufgesetzt. 1 Brutraum, ASG, 2 halbe Honigräume

Nasazen zvukový přístroj. 1 plodiště, mateří mřížka, 2 poloviční medníky

Königin entnommen

Matka odebrána

3ter HR aufgesetzt (Halbzargen)

Nasazen 3. medník (s polovičním rámem)

Altköniginnen-Ableger

Oddělek se starou matkou

2 Tage ohne Sound (Akku nachladen)

2 dny beze zvuku (dobíjení akumulátoru)

 

 

Během testu

Během 42 dnů došlo k několikerému sklouznutí reproduktoru z baterie, přičemž reproduktor pak ležel přímo na horních nosnících. Tento stav neměl žádný rozpoznatelný vliv na počty odpadlých roztočů.

11. dne byla odebrána stará matka a byl vytvořen oddělek se starou matkou. Také tento oddělek byl až do konce testu denně vyčíslován a v následujícím grafickém znázornění je zvýrazněn červeně. Oddělek nebyl ozvučován.

13. dne byl nasazen přídavný poloviční medník. Poté došlo ke zřetelnému poklesu počtu odpadlých roztočů! Přídavný prostor tedy zjevně značně snižuje účinnost zvuku.

20. dne se vylíhla mladá matka, která se však při svatebním letu ztratila.

Následkem odebrání staré matky, ke kterému došlo 11. dne, již od 22. dne neexistoval žádný otevřený plod a roztoči již neměli možnost stahovat se do míst, kde nebyly vystaveni účinku zvuku. Následkem toho se znovu zřetelně zvýšil počet odpadávajících roztočů.

Pokles, ke kterému došlo ve dnech 30/31, byl způsoben 2 dny prodlevy v ozvučování. Během těchto 2 dnů byl dobíjen akumulátor.

Poté, co bylo včelstvo od 36. dne bez plodu, se odpadávání roztočů zřetelně snížilo, aby se ve 42. den vrátilo zpět na pouhé 4 roztoče denně. Tím byl test ukončen.

 

Celkově tedy za 42 dnů ze včelstva ošetřovaného ozvučováním odpadlo 616 roztočů.

 

 

 

Po testu – stupeň účinnosti

 

Během 5 dnů po ošetření kyselinou šťavelovou odpadlo 371 roztočů.

Také v období bez plodu je tedy jednorázové ošetření kyselinou šťavelovou nedostatečné k tomu, aby bylo včelstvo zcela zbaveno roztočů. Proto lze předpokládat, že po takovém ošetření by se ve včelstvu mohlo nacházet ještě asi 50 roztočů.

 

 

Z těchto výsledků tudíž vyplývá následující stupeň účinnosti metody Varroa-Sound:

Počet roztočů během fáze ozvučování 616

Počet roztočů po testu za použití kyseliny šťavelové 371

Odhadovaný zbytkový stav roztočů 50

Počet roztočů celkem 1 037

 

Stupeň účinnosti: 616 * 100 / 1 037 59 % (při dvojnásobné aplikaci odpovídá stupeň účinnosti hodnotě asi 83 %)

 

 

 

Jelikož se roztoči během dlouhého časového období dále rozmnožovali, není jednoduché sečtení sice zcela exaktní, mohlo by však být považováno za dostatečně přesné pro účely hodnocení.

 

 

 

Závěrečné shrnutí včelařem

 

Zvuk vykazuje účinek, který je při působení na roztoče vesměs usmrcující.

S výsledky testů prováděných jinými včelaři, kteří zvuku nepřisuzují žádný účinek, je tudíž nutno vyslovit jednoznačný nesouhlas. Účinek existuje, pouze stupeň účinnosti je (při tomto testu!) příliš nízký.

Jak je uvedeno na domovské stránce předkladatele nabídky, způsobuje vzdálenost od plodu (v důsledku umístění medníků) značné snížení stupně účinnosti. Ošetřování během snůšky je proto účinné pouze podmíněně.

 

 

 

 

 

CELKOVÉ ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ:

 

Vyšlo jednoznačně najevo, že ideálním obdobím je únor až polovina dubna a polovina července až polovina října. Během období od poloviny dubna do poloviny července se účinek z důvodu objemu sběru a velikosti včelstva podstatně snižuje, přesto však zůstává dostačující k tomu, aby omezoval zatížení včelstev roztoči. Používání v době bez plodu (v zimním období, zejména v listopadu/prosinci) lze z důvodu velmi dobrého stupně účinnosti rovněž doporučit.

 

Uspokojivého účinku bylo dosahováno při jednorázové aplikaci.

 

Velmi dobrého účinku bylo dosahováno při dvojnásobné, po sobě následující aplikaci.

 

Metoda již nepředstavuje oddiskutovatelnou, alternativní formu ošetřování.

 

Pro informaci: Přístroje jsou v současné době nestranně a nezávisle testovány v ústavu Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (Bavorský zemský ústav pro vinařství a zahradnictví), Veitshöchheim.

 

Výsledky budou k dispozici pravděpodobně v srpnu/září 2017, kdy budou také zveřejněny.

 

Zhodnocení a posouzení této řady pokusů

 

Tyto výsledky jsou téměř totožné s prvními průběžnými výsledky z Bavorského státního institutu pro vinohradnictví a zahradnictví ve Veitshöchheimu, v centru včelařství, které však použilo pouze jeden přístroj. Konečné výsledky z Veitshöchheimu, kde se testuje 12 přístrojů, budou známy teprve v polovině srpna a následně budou zveřejněny. Obecně je působení přístroje považováno za dobré. Při dvou po sobě jdoucích použitích mají naše přístroje účinnost kolem 90 %. Tyto hodnoty s výborným účinkem je možné dosáhnout naprosto bez problému, aniž by to mělo vliv na včely. Kromě toho je nutno brát zřetel na skutečnost, že asi 50 % našich včel nacházejících se v úlech představují včely létavky. Kleštík po ošetření naším přístrojem přestane přijímat potravu a postupně je tak oslaben, že nemá sílu se držet na včele při letu a vyrábění medu. Předpokládáme, že většina kleštíků parazitujících na včelách létavkách upadne venku, takže je není možné přesně technicky změřit, což by efektivitu ještě zvýšilo. Na grafice je například hezky patrné, že 30. až 31. den, kdy nebyl přístroj použit, úbytek kleštíků drasticky klesl. To je přesvědčivý důkaz o účinnosti přístroje Varroa-Killer-Sound. Dále je možné účinnost zjistit po vyjmutí královny (a vylíhlých larev), kdy se spočítá celkový počet kleštíků. Ve včelařské praxi to však není nezbytně nutné. Dále chceme upozornit, že u včelstva se 3 a 4 plásty nedokáže akustický tlak proniknout dostatečně do dolní části plástu s larvami a u zavíčkovaných larev není možné dosáhnout potřebného akustického tlaku min. 35 decibelů, který je potřebný ke zničení nymfy kleštíka u larev včely. U těchto včelstev o 3 nebo 4 plástech pak probíhá intenzivnější nebo méně intenzivní množení kleštíka. Celkový účinek je však dobrý. Znamená to však, že ideální počet plástů ke zbavení se kleštíka jsou 1 či 2 plásty. Pokud by včelstvo nebylo léčeno, za dobu jednoho léčebného cyklu by se počet kleštíků zdvojnásobil. V současné době máme v provozu přibližně 500 přístrojů, které jsme použili na dva léčebné cykly (každých 30 dnů).

Metodou práškového cukru (která není příliš přesná, ale dokumentuje účinnost) jsme testovali 1. dubna 164 včelstev před použitím přístroje Varroa-Killer-Sound a každý vzorek měl 5–7 kleštíků. Když jsme 28. a 29. dubna přístroje vyjmuli z úlů, 122 včelstev nemělo žádného kleštíka, zbývající vzorek měl 1 až 2 kleštíky na vzorek u úlů se 2 plásty. Což znamená účinnost více než 90 %. Máme vitální, zdravé včelstvo s téměř žádnými či s žádnými kleštíky. Obvykle jsme v dubnu až květnu zaznamenávali velmi intenzivní napadení kleštíky s velkým počtem postižených včel a také vymřelá včelstva. Je třeba poznamenat, že naše včelstva se nacházejí na Sardinii a v prosinci jsme měli 4–7 chovných pláství, a v lednu v důsledku extrémního přemnožení kleštíků již jen 3–4 chovné plástve. Toto trápení je ale minulostí.

Aktuálně včelaři po celém světě používají cca 10 000 přístrojů s pozitivními výsledky a ohlasy.

Tento přístroj je revolucí v boji proti varroáze a stále patří k alternativní metodě léčby proti napadení kleštíkem.

Měření zvuku pomocí těchto aplikací není přesné. Síla decibelů je měřena ve vzdálenosti cca 2 cm a u všech přístrojů činí +/- 100 decibelů, nejméně však 95 decibelů.

Ideální období pro léčbu je od února či března do dubna a od července či srpna do září až října. Dobrých výsledků však docílíte i v zimě. Během tohoto období je účinnost jednoho léčebného cyklu kolem 90 %. Účinnost se snižuje s každým přidaným plástem. Ideální počet je 1 až 2 plásty, i když přístroj zničí mnoho kleštíků i v úlech s více plásty.

 

S přátelskými pozdravy

Váš mistr včelař Rainer Krüger

Bienen-Varroa-Sound GmbH

Untersteig 3

D-88167 Maierhöfen

Tel.: +49 (0)8383 9292968

info@varroa-sound.de

www.varroa-sound.de

 

 

01.06.2017

Následující tabulku nám zaslal Daniel, včelař z Bádenska-Württemberska (Německo).

Musel rozpustit včelstvo, ve kterém se líhli pouze trubci (29. 4.). Včely se uchýlily do sousedního včelstva (včelstvo 5), které bylo právě ošetřováno přístrojem Varroa-Killer-Sound. Protože byly včely z rozpuštěného včelstva silně napadeny roztočem Varroa, jednoduše přístroj ve včelstvu 5 ponechal. Pozoruhodná čísla 24 hodin po rozpuštění včelstva (24.–26. 5.)!

Jeho teorie: Varroa, které si s sebou nově příchozí včely přinesly, se nechaly s plody včelstva 5 zavíčkovat a byly zde pomocí přístroje Varroa-Killer-Sound zničeny… K této teorii se můžeme jedině připojit ;-)

 

Spad Varroa při ošetření pomocí přístroje Killersound

Datum

Den ošetření  

Volk 1 Volk 2 Volk 3 Volk 4 (leer) Volk 5 Volk 6 Volk 7 Bemerkung
03.04.17 -2 4 0 2          
04.04.17 -1 3 1 3          
05.04.17 0 6 0 0         Killersoundgerät in Volk 1 eingesetzt
06.04.17 1 0 0 4          
07.04.17 2 1 0 0          
08.04.17 3 3 0 1          
09.04.17 4 8 1 2          
10.04.17 5 1 0 0          
11.04.17 6 1 0 0          
12.04.17 7 1 0 1   5 1 0 3 Neue Völker.
Volk 6 wegen drohnenbrütig abgekehrt und gleich Ableger gebildet
13.04.17 8 0 1 0   15 1 0  
14.04.17 9 0 0 1   21 0 0  
15.04.17 10 1 0 0   16 1 0 Gerät in das neue stark belastete Volk 5 umgesetzt
16.04.17 1 1 1 0   11 1 0  
17.04.17 2 0 1 0   12 1 0  
18.04.17 3 1 0 0   13 3 0  
19.04.17 4 2 0 0   9 1 0  
20.04.17 5 0 0 0   16 4 0  
21.04.17 6 1 0 1   24 12 0 Überraschend, dass bei Volk 6 plötzlich so viele fallen.
Bei Volk 7 Weisellosigkeit festgestellt. Brutwabe (ohne Bienen) aus Volk 5-> Volk 2
22.04.17 7 0 0 1   33 1 0 Zwecks Weiselprobe Brutwabe aus Volk 5 - > Volk 7
23.04.17 8 0 0 0   44 6 0  
24.04.17 9 0 0 0   36 14 1  
25.04.17 10 0 0 4   22 8 0  
26.04.17 11 0 1 1   18 16 0  
27.04.17 12 2 2 0   28 2 1  
28.04.17 13 0 3 1   40 8 0  
29.04.17 14 1 0 1   33   0 Volk 6 war immernoch weisellos und relativ stark Varroabelastet, Volk aufgelöst!
Volk 6 stand unmittelbar neben Volk 5, viele Bienen in Volk 5 eigebettelt, Reinfektion!!!
30.04.17 15 1 1 0,5   25   0 Heute keine Milben gezählt
01.05.17 16 1(2) 1(2) 0,5(1)   25(50)   0(0) Weil gestern nicht gezählt wurde, wird ein rechnerischer Mittelwert angenommen.
In Klammern ist der tatsächlich gezählte Wert
02.05.17 17 2 1 0   24   0  
03.05.17 18 1 0 0   38   0  
04.05.17 19 2 2 0   32   0  
05.05.17 20 0 3 0   30   0  
06.05.17 21 1 0 0   25   0  
07.05.17 22 1   0,5   16   1 Heute keine Milben gezählt
07.05.17 23 (1)2 0 0,5(1)   16(32)   1(2) Weil gestern nicht gezählt wurde, wird ein rechnerischer Mittelwert angenommen.
In Klammern ist der tatsächlich gezählte Wert
07.05.17 24 0 1 2   30   0  
07.05.17 25 0 0 0   54   1  
11.05.17 26 0 1 0   25   1  
12.05.17 27               Urlaub
13.05.17 28                
14.06.17 29                
15.05.17 30                
16.05.17 31                
17.05.17 32                
18.05.17 33                
19.05.17 34                
20.05.17 35               Urlaub Zurück. Varroabrett neu
21.05.17 36 1 0 0   8   0  
22.05.17 37 0 1 0   4   0  
23.0517 38 0 0 0   5   0  
24.05.17 39 0 0 0   59   0 Varroa aus aufgelöstem Volk ging in Dronenbrut, diese ist nun geschlüpft, offensichtlich sind Varroen,
Die in Dronenbrut verdeckelt waren gefallen
25.05.17 40 0 3 0   91   0  
26.05.17 41 0 1 2   86   0  
27.05.17 42 0 1 3   14   0  
28.05.17 43 4 1 1   2   1  
                   
                   

09.05.2017

Od 1. 4. 2017 bylo v kočovném včelařství Allgäu (Německo) na Sardinii ošetřováno přístrojem Varroa-Killer-Sound 164 včelstev.

Kontrola stupně napadení pomocí metody ošetření moučkovým cukrem (s 50 g včel) odhalila předem 116 vzorků po 6 roztočích, 25 vzorků po 5 roztočích a 23 vzorků po 7 roztočích!

Výsledek po odebrání přístrojů dne 28. A 29. dubna: 122 vzorků po 0 roztočích, 38 vzorků po jednom roztoči a 4 vzorky po 2 roztočích.

Od 30. dubna se zde používá dalších 150 přístrojů. Včelstva, která mají ve vzorcích ještě roztoče Varroa, jsou ihned ještě jednou ošetřena…

IMG-20170508-WA0037IMG-20170508-WA0039IMG-20170508-WA0040


25.04.2017

Aktuálně nám zaslal jeden včelař výsledky svých testů uveřejněné na jeho blogu… zde je na něj odkaz:

https://www.gutes-aus-honig.de/blog-1/ 


19.04.2017

Přístroj Varroa-Killer-Sound byl nyní představen i v televizi…

Chcete-li zobrazit nejnovější zprávy na ORF, klikněte sem.


07.03.2017

Po zahájení dodávání přístrojů Varroa-Killer-Sound jsme obdrželi první zpětné vazby, o které se s vámi samozřejmě podělíme.

Zde například od profesionálního včelaře ze Salcburku, pana Kornbichlera (kontakt na požádání).

Včelstva přezimovala s různým stupněm napadení, jak ukazují čísla

před zahájením ošetření.

Přístroje jsou sice u včelstev nainstalovány teprve dva týdny, ale účinek je již velmi zřetelný.

 

Datum Volk1 Volk2 Volk3 Volk4 Volk5 Volk6 Volk7 Volk8 Volk9 Volk10 Volk11 Volk12 Volk13
                           

Spad roztočů před zahájením ošetření

             
08.02.12.02. 6 3 5 10 0 0 2 8 1 0 0 0 0
                           

Spad roztočů během ošetření přístrojem Varroa-Killer-Sound

           
13.02.-18.02. 10 5 10 12 3 4 2 6 5 6 0 3 4
18.02.-24.02. 15 30 30 16 1 2 11 12 4 0 0 2 3

 


 

28.02.2017

V posledních týdnech jsme se zaměřili na to, abychom u výrobku provedli poslední zdokonalení. V polovině února jsme mohli začít s dodáváním přístrojů Varroa-Killer-Sound.

Přišlo mnoho objednávek a nyní jsme pod velkým tlakem ohledně odesílání přístrojů.

Z dodávek uskutečněných v polovině února (asi 400 kusů v regionu Salcbursko) jsme minulý víkend na včelařském veletrhu API-Expo ve městě Graz (Štýrský Hradec) obdrželi první kladné zpětné vazby…

App

App


05.02.2017

Kampaň na serveru Indiegogo již proběhla a my jsme hrdí na to, že můžeme přístroje Varroa-Killer zasílat podporovatelům z USA přes Kanadu, Nový Zéland, Filipíny až téměř do každé země v Evropě.

Od této chvíle budeme zveřejňovat zde a samozřejmě také na Facebooku pod heslem „varroasound“ každý úspěch a všechny výsledky testů, které obdržíme…