Právo odstoupení od smlouvy

Podmínky odstoupení od smlouvy

Právo odstoupení od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
Lhůta na odstoupení od smlouvy je čtrnáct dnů ode dne, kdy jste převzali zboží vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem.
Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (společnost Bienen Varroa Sound GmbH, Untersteig 3, 88167 Maierhöfen) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář k odstoupení od smlouvy, ale není to podmínkou.
Aby bylo možné zachovat dobu odstoupení od smlouvy, stačí vám zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy.
Důsledky odstoupení od smlouvy
Když od této smlouvu odstoupíte, neprodleně vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly zvolením jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní nabízený způsob dopravy) a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejnou metodu platby, jakou jste použili při původní transakci, ledaže jste se s naší společností nedohodli výslovně jinak; v žádném případě vám za toto vrácení peněz nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud nám vrácené zboží nebude doručeno zpět, nebo dokud neprokážete, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co nastalo dříve.
Zboží nám musíte neprodleně zaslat nebo předat v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je splněna, když zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Dopravu při vrácení zboží platíte vy. Zodpovídáte za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která nebyla nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.
--- Příloha vzorového formuláře k odstoupení od smlouvy ---

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět.)
– Příjemce
Bienen Varroa Sound GmbH
Untersteig 3
88167 Maierhöfen

– Tímto prohlašuji / tímto prohlašujeme (*), že chci/chceme (*) odstoupit od uzavřené smlouvy o nákupu následujícího zboží / poskytování následujících služeb (*)
– Zboží objednáno dne (*) / doručeno dne (*)
– Jméno spotřebitele
– Adresa spotřebitele
– Podpis spotřebitele (pouze u oznámení zasílaného poštou či faxem)
– Datum

___________
(*) Nehodící se škrtněte.